პიანისტთა თბილისის მეშვიდე საერთაშორისო კონკურსი

კონკურსის ჩატარების პირობები

1. პიანისტთა თბილისის მეშვიდე საერთაშორისო კონკურსი ჩატარდება თბილისში 2022 წლის 1-11 ოქტომბერს;
2. კონკურსი ტარდება 4 წელიწადში ერთხელ;
3. კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლია ყველა ეროვნების მუსიკოსს, რომელიც დაბადებულია 1989 წლის 11 ოქტომბრიდან 2006 წლის 1 ოქტომბრამდე;
4. კონკურსი ტარდება ოთხ ტურად: I, II, III (ნახევარფინალი), IV (ფინალი). ნახევარფინალში დაიშვება 12 მონაწილე, ფინალში კი - 6;
5. ყველა მოსმენა საჯაროა;
6. პროგრამები სრულდება ზეპირად;
7. ტურებში ნაწარმოებების გამეორება არ შეიძლება;
8. წარმოდგენილ პროგრამებში ცვლილებები დაუშვებელია;
9. მონაწილეთა გამოსვლის თანმიმდევრობას გადაწყვეტს კენჭისყრა. ეს თანმიმდევრობა შენარჩუნებული იქნება კონკურსის ბოლომდე;
10. ყოველი მონაწილე ვალდებულია დაესწროს კენჭისყრას, რომელიც ჩატარდება 2022 წლის 1 ოქტომბერს;
11. ნახევარფინალის მონაწილეებს გადაეცემათ სერტიფიკატები;
12. ყველა ფინალისტი დაჯილდოვდება ფულადი პრემიით, კონკურსის მედლით და დიპლომით;
13. კონკურსში გამარჯვებულებმა მონაწილეობა უნდა მიიღონ დასკვნით კონცერტში ანაზღაურების გარეშე;
14. კონკურსის მსვლელობის დროს გაკეთებული ყველა სახის ჩანაწერი "საქართველოს მუსიკალური კონკურსების ფონდის" საკუთრებაა.

 

კონკურსის მონაწილეთა მგზავრობა და განთავსება

1. კონკურსის მონაწილეთა მგზავრობის ხარჯების 40% აანაზღაურებს საქართველოს მუსიკალური კონკურსების ფონდი;

2. კონკურსის მონაწილე იხდის საცხოვრებლისა და კვების ხარჯებს ჩამოსვლის დღიდან III ტურამდე. კონკურსის დირექციას შეუძლია მხოლოდ დახმარება გაუწიოს მათ განთავსებაში (ბინა ინსტრუმენტით).

3. III ტურში გასული მონაწილეების საცხოვრებლისა და კვების ხარჯებს კონკურსის ბოლომდე ფარავს საქართველოს მუსიკალური კონკურსების ფონდი. შემოთავაზებული ბინის ნაცვლად, ნებისმიერ სხვა ადგილას ცხოვრების შემთხვევაში, კონკურის დირექცია დაფარავს საცხოვრებელ ხარჯს დღეში 150 ლარის ოდენობით.

4. მონაწილეთა თანმხლებმა პირებმა კონკურსზე დასწრება უნდა უზრუნველყონ საკუთარი ხარჯით. კონკურსის დირექციას შეუძლია მხოლოდ დახმარება გაუწიოს მათ განთავსებაში.

 

კონკურსში მონაწილების ონლაინ განაცხადი

1. კონკურსში მონაწილეობისათვის უნდა გამოიგზავნოს ონლაინ შევსებული ანკეტა - განაცხადი და სრული პროგრამა ტურების მიხედვით არა უგვიანეს 2022 წლის 15 მაისისა. ნაწარმოებების შესრულების ხანგრძლივობა ზუსტად უნდა იყოს მითითებული და უნდა შეესაბამებოდეს ტურების დადგენილ ქრონომეტრაჟს.
2. ვიდეო შერჩევის შედეგები გამოცხადდება არა უგვიანეს 2022 წლის 1 ივნისისა.
3. პროგრამის ხელმეორედ დაზუსტების საბოლოო ვადაა 2022 წლის 1 ივლისი.​

 

 

ანკეტა-განაცხადს დაურთეთ შემდეგი საბუთები (PDF ფაილით):

 

 • პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;
 • განათლების მოწმობის ასლი;
 • მნიშვნელოვანი კონკურსების დი პლომების და ჯილდოების ასლები 2019-2022 წწ.;
 • შემოქმედებითი ავტობიოგრაფია;
 • ორი ცნობილი მუსიკალური მოღვაწის რეკომენდაცია;
 • ბოლო პერიოდის მაღალი ხარისხის 2 ფოტოსურათი (JPG ფაილით);
 • ვიდეო ჩანაწერი მაღალი ხარისხით:

პროგრამა უნდა შეირჩეს საკონკურსო ნაწარმოებებიდან არა უმეტეს 25-30 წუთის ხანგრძლივობით: 

1. შოპენის ეტიუდი
2. კლასიკური სონატის ორი ნაწილი
3. ნებისმიერი ნაწარმოები

 

 • საერთაშორისო მუსიკალური კონკურსების მსოფლიო ფედერაციის წევრი (WFIMC)  კონკურსების პირველი სამი პრემიის მფლობელი თავისუფლდება შესარჩევი მოსმენისაგან; მონაწილე ვალდებულია წარმოადგინოს დიპლომის ასლი;
 • შესატანი თანხის (100 აშშ დოლარის ექვივალენტი ლარში) საბანკო გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი (აპლიკანტის გვარის მითითებით): 

 

თანხა უნდა ჩაირიცხოს შემდეგ ანგარიშზე:

ხაზინის ერთიანი ანგარიში

საბანკო კოდი – TRESGE22

მიმღების დასახელება - "საქართველოს მუსიკალური კონკურსების ფონდი"

ანგარიშსწორების ანგარიში - 743247499

 

 

 •  გადარიცხვასთან დაკავშირებული ხარჯები უნდა გაიღოს განმცხადებელმა;
 • საბანკო გადარიცხვის დოკუმენტზე მითითებული უნდა იყოს იმ ბანკის დასახელება და მისამართი, რომლითაც აგზავნით შესატანს;
 • ანკეტა-განაცხადი, საბუთები და ვიდეო ჩანაწერი გამოიგზავნოს ერთდროულად.

 

კონსერვატორიის დიდი დარბაზი 1938-1941 წლებში კონსერვატორიის შენობის პირველი რეკონსტრუქციის დროს (არქ. შალვა თავაძე) აიგო. იგი საზეიმოდ 1942 წლის 28 იანვარს გაიხსნა. 1963 წელს მოხდა კონსერვატორიის დიდ დარბაზში “Alexander Schuke Potsdam” - ის ფირმის 3 მანუალიანი, 40 რეგისტრიანი ორგანის კურთხევა. მისი ტემბრული და რეგისტრული თავისებურებები დარბაზის აკუსტიკაზე იყო გათვლილი. წლების მანძილზე მასზე უკრავდნენ ცნობილი ორგანისტები, მათ შორის, ისაი ბრაუდო, ჟან გიიუ, ჯეიმს დალტონი, ჰუგო ლეპნურმი, ლეონიდ როიზმანი, ვალტერ შეტელიხი, გარი გროდბერგი. დიდი დარბაზის ორგანთან არის დაკავშირებული ცნობილი ქართველი ორგანისტის ეთერ მგალობლიშვილის მოღვაწეობა. 
10 წლის მანძილზე (1987-1997) დიდი დარბაზი არ ფუნქციონირებდა. მანანა დოიჯაშვილის ინიციატივით და სახელმწიფოს დახმარებით მოხდა დარბაზის აღდგენა და განახლება, რის შედეგადაც დარბაზი კვლავ დედაქალაქის კულტურულ ცხოვრებას დაუბრუნდა; ხოლო 1998 წელს საქართველოს პარლამენტის და გერმანიის რესპუბლიკის ერთობლივი ძალისხმევით ჩატარდა ორგანის რესტავრაცია.
დიდი დარბაზი გათვლილია 500 ადგილზე, გამოირჩევა შესანიშნავი აკუსტიკით, გათვალისწინებულია როგორც კამერული, ისე სიმფონიური მუსიკის კონცერტებისათვის, ხოლო საორკესტრო ორმო საოპერო სტუდიის სპექტაკლების დადგმის საშუალებას იძლევა. დიდ დარბაზს აქვს ციფრული ხმისჩამწერი სტუდია, ორგანი, “Steinway & Sons” ფირმის ორი საკონცერტო როიალი და ყველა ის შესაძლებლობა, რომელიც პასუხობს თანამედროვე საკონცერტო დარბაზების საერთაშორისო სტანდარტებს.
1997 წლიდან დიდ დარბაზში ტარდება ყოველწლიური საერთაშორისო ფესტივალი `საახალწლო მუსიკალური შეხვედრები”, რომელშიც მონაწილეობენ თანამედროვეობის გამოჩენილი მუსიკოსები, ტარდება კლასიკური და ხალხური მუსიკის კონცერტები, მრავალხმიანობის საერთაშორისო სიმპოზიუმები, აგრეთვე საქართველოს მუსიკოს- შემსრულებელთა და პიანისტთა თბილისის საერთაშორისო კონკურსები, ჯაზის საღამოები, სამხატვრო გამოფენები, წიგნების პრეზენტაციები.

 

 

ქართველი კომპოზიტორის სავალდებულო ნაწარმოები კონკურსის II ტურისათვის

იოსებ ბარდანაშვილი "სიმღერა აღსავალთა - Canticum graduum"

 

* ნაწარმოები სრულდება ზეპირად

საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი
ბ-ნი ილია დარჩიაშვილი


ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი
ქ-ნი კელი დეგნანი


იტალიის რესპუბლიკის ელჩი
ბ-ნი ენრიკო ვალვო


პოლონეთის რესპუბლიკის ელჩი
ბ-ნი მარიუშ მაშკიევიჩ

 

პიანისტთა თბილისის მეშვიდე საერთაშორისო კონკურსის მონაწილეთა სია:

 

 • ამაკო იუკი, იაპონია
 • გალიკი ივან, ხორვატია
 • დიაკონიძე თედო, საქართველო
 • ვანგი ქიჟენ, ჩინეთი
 • კაკაბაძე ლიზი, საქართველო
 • კატო დაიკი, იაპონია
 • კვონი კისუკ, სამხრეთ კორეა
 • ლი საებეომ, სამხრეთ კორეა
 • მეი იუპენგ, ჩინეთი
 • ნავარო სილბერსტეინი ხოსე ანდრეს, ბოლივია
 • რუბინშტეინი ტომერ, ისრაელი
 • საიენკო დანილო, უკრაინა
 • ში ჰანვენ, ჩინეთი
 • სანგი ჰინ-იატ, ჰონგ-კონგი
 • ჰაიეკი ნაბეელ, ისრაელი

1-11 ოქტომბერი, 2022

 

1 ოქტომბერი, შაბათი

|

კენჭისყრა 
კონკურსის საზეიმო გახსნა და კონცერტი

2 ოქტომბერი, კვირა
3 ოქტომბერი, ორშაბათი

|

I ტური
4 ოქტომბერი, სამშაბათი
5 ოქტომბერი, ოთხშაბათი

|

II ტური

6 ოქტომბერი, ხუთშაბათი
7 ოქტომბერი, პარასკევი 

|

III ტური (ნახევარფინალი)

9   ოქტომბერი, კვირა
10 ოქტომბერი, ორშაბათი

|

IV ტური (ფინალი)

კონკურსის ჟიურის წევრების მასტერკლასები

11 ოქტომბერი, სამშაბათი

|

კონკურსის საზეიმო დახურვა და ლაურეატთა გალა კონცერტი

I ტური (20-25 წუთი)

 

1. ი. ს. ბახი – “კარგად ტემპერირებული კლავირი”

                         ერთი პრელუდია და ფუგა                       
2. დ. სკარლატი – ნებისმიერი ორი სონატა
3. ფ. შოპენი – ერთი ვირტუოზული ეტიუდი                          
4. ერთი ნაწარმოები საკუთარი არჩევანით.

 

 

II ტური (40-45 წუთი)

 

1. ჰაიდნის, მოცარტის, ბეთჰოვენის ან შუბერტის ერთი სონატა
2. ქართველი კომპოზიტორის საკონკურსო ნაწარმოები*
3. შუბერტის, შუმანის, შოპენის, ლისტის, ბრამსის, ფრანკის ან რახმანინოვის ერთი თხზულება, ან ერთი მთლიანი ოპუსი, ან      ერთი მთლიანი ციკლი. 

 

* ქართველი კომპოზიტორის ნაწარმოების ნოტები განთავსდება კონკურსის ვებ გვერდზე არა უგვიანეს 2022 წლის 1 ივნისისა

 

 

III ტური (ნახევარფინალი) (55-60 წუთი)

 

პროგრამაში უნდა იყოს წარმოდგენილი სხვადასხვა ეპოქისა და სტილის კომპოზიტორთა ნაწარმოებები, მათ შორის XX საუკუნის მუსიკა

 


IV ტური (ფინალი)


ერთი კონცერტი სიმფონიური ორკესტრის თანხლებით შემდეგი ჩამონათვალიდან:

 

ვ. ა. მოცარტი

 • კონცერტი სი-ბემოლ მაჟორი კ.450 
 • კონცერტი სოლ მაჟორი კ.453  
 • სი-ბემოლ მაჟორი კ.456 
 • კონცერტი რე მინორი კ.466 
 • დო მაჟორი კ.467 
 • მი-ბემოლ მაჟორი კ.482 
 • კონცერტი ლა მაჟორი კ.488 
 • დო მინორი კ.491 
 • დო მაჟორი კ.503 
 • კონცერტი რე მაჟორი კ.537
 • სი-ბემოლ მაჟორი კ.595

 

ლ. ვ. ბეთჰოვენი

 • კონცერტ N3 დო მინორი , თხზ. 37
 • კონცერტი N4 სოლ მაჟორი , თხზ. 58
 • კონცერტ N5 მი-ბემოლ მაჟორი , თხზ. 73

 

ფ. შოპენი

 • კონცერტ N1 მი მინორი , თხზ. 11
 • კონცერტ N2 ფა მინორი , თხზ. 21

 

ფ. ლისტი

 • კონცერტ N1 მი-ბემოლ მაჟორი

 

რ. შუმანი  

 • კონცერტი ლა მინორი, თხზ. 54

 

ი. ბრამსი 

 • კონცერტ N1 რე მინორი , თხზ. 15
 • კონცერტ N2 სი-ბემოლ მაჟორი , თხზ. 83

 

პ. ჩაიკოვსკი

 • კონცერტი N1 სი-ბემოლ მინორი, თხზ. 23

 

ს. რახმანინოვი 

 • კონცერტ N2 დო მინორი , თხზ. 18
 • კონცერტ N3 რე მინორი , თხზ. 30
 • რაფსოდია პაგანინის თემაზე , თხზ. 43

 

ს. პროკოფიევი

 • კონცერტ N2 სოლ მინორი , თხზ. 16
 • კონცერტ N3 დო მაჟორი , თხზ. 26

 

კონკურსის მთავარი მხარდამჭერები: 

საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია

 

პიანისტთა თბილისის მეშვიდე საერთაშორისო კონკურსის დირექცია მადლობას უხდის:


ფინანსური დახმარებისათვის: ბობ მეიერს - მრავალწლიანი ერთგულებისა და საპრემიო ფონდის დაფინანსებისათვის; 

 

მხარდაჭერისა და ხეშეწყობისათვის: თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახ. სახელმწიფო კონსერვატორიას; 


მასპინძლობისა და თანამშრომლობისათვის: საქართველოს პრეზიდენტსა და მის ადმინისტრაციას; 
კონკურსის BECHSTEIN - ის ფირმის საკონცერტო როიალით უზრუნველყოფისათვის: BECHSTEIN-ის წარმომადგენლობას საქართველოში და ბ-ნ დავით ციცქიშვილს; 

 

კონკურსის სავალდებულო ქართული ნაწარმოების შექმნისათვის: ბ-ნ სოსო ბარდანაშვილს;

 

სპეციალური პრემიების დაწესებისათვის: საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს, იტალიის, პოლონეთისა და აშშ.ს საქართველოში აკრედიტებულ საელჩოებს; ქალბატონ ლიზა ლეონსკაიას და ქალბატონ მაია ადამია-გრიფინს; 

 


საკონცერტო ანგაჟემენტების დაწესებისათვის:
ბ-ნ მარიან რიბიცკის, ბ-ნ არიელ კოენს, ბ-ნ ჰენრიკ მარტენკას, ბ-ნ რობ ჰილბერინკს და ბ-ნ გოგი ჭიჭინაძეს; 

 

ჟიურის წევრებს მასტერკლასების ჩატარებისათვის: დინა იოფეს, პაველ ნერსესიანს, ანდრეა ბონატას და პიოტრ პალეჩნის; 

 

კონკურსის სხვადასხვა საორგანიზაციო საქმეში შეტანილი წვლილისათვის:

- თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიასთან არსებული სამუსიკო სემინარიის დირექციას,

- კრისტოფერ ანდერსონს,

- იანა გაშპაროვას,

- ანდრია ბასილაიას,

- ნინო სულაძეს,

- თამარ წულუკიძეს,

- მეგი თოფურიძეს,

- დალი მახარაძეს,

- თინათინ კეკუას,

- ნინო კილოსანიძეს,

- “Inex Travel”-ს და ლულუ მარდოიანს,

- ნინო ნახუცრიშვილს,

- დიტო შველიძეს,

- ნინო თავაძეს და ელენე ელიოზიშვილს,

- მირიან მელაძეს,

- გვანცა კოტეტიშვილს, 

-  ჯონ ჰენრი ვურდმან V-ს.

 

სასტუმროებს: “თბილისი მარიოტს” და River Side-ს

 

რესტორნებს: კოპალას, ლადონინას, ელეგიას, პოლიფონიასა და წისქვილს; 


მედია მხარდაჭერისათვის: საქართველოს საზოგადოებრივ მაუწყებელს; 


კონკურსანტების მასპინძელ ოჯახებს

 1. კონკურსის ჟიურის უფლება აქვს:
  • არ გასცეს რომელიმე პრემია
  • გაყოს პრემიები,  I პრემიის გარდა, ფინალის მონაწილეთა დადგენილი რაოდენობის ფარგლებში;
 2. ჟიურის წევრებს უფლება არა აქვთ კონკურსზე წარმოადგინონ მოსწავლეები, რომლებიც 2019-2022 წლებში ირიცხებოდნენ მათ კლასში;
 3. ჟიურის გადაწყვეტილება საბოლოოა და გადახედვას არ ექვემდებარება.

 

» კონცერტი უტრეხტში - ორგანიზატორი “ფ. ლისტის სახელობის პიანისტთა საერთაშორისო კონკურსი” (ნიდერლანდები);
» კონცერტი ბიგდოშჩში/ტორუნში - ორგანიზატორი “პადერევსკის სახელობის საერთაშორისო საფორტეპიანო კონკურსი” (პოლონეთი);
» კონცერტი გდანსკში “ბალტიკ ფილარმოიულ ორკესტრთან” ერთად - ორგანიზატორი გდანსკის ფილარმონიული ორკესტრის სამხატვრო ხელმძღვანელი და მთავარი დირიჟორი გოგი ჭიჭინაძე (პოლონეთი);
» კონცერტი პარიზის კორტოს სახელობის დარბაზში - ორგანიზატორი ორგანიზაცია “ANIMATO PARIS” და მისი ხელმძღვანელი მარიან რიბიცკი (საფრანგეთი);
» კონცერტი ისრაელში - ორგანიზატორი ა. რუბინშტეინის სახ. საერთაშორისო საფორტეპიანო კონკურსი
(ისრაელი);

 

კონცერტები გაიმართება 2023-2025 წლებში

 

 

 

• ქ. თბილისის მერიის ჯილდო – არტისტიზმისათვის - ბრინჯაოს მცირე ქანდაკება“ჯადოსნური ბგერა” - იუკი ამაკო, იაპონია
• საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს ჯილდო - ნახევარფინალში სოლო პროგრამის საუკეთესო შესრულებისათვის - მოოქრული ბრინჯაოს მცირე ქანდაკება “მუზა” - იუკი ამაკო, იაპონია
• საქართველოს მუსიკალური კონკურსების ფონდის პრემია უცხოელ მონაწილეს - ქართველი კომპოზიტორის ნაწარმოების საუკეთესო შესრულებისათვის - 1. 000 აშშ დოლარი - ქიჟენ ვანგი, ჩინეთი
• საქართველოს მუსიკალური კონკურსების ფონდის ანა-როზა ტადეის სახელობის სპეციალური პრემია - რომანტიული მუსიკის საუკეთესო შესრულებისათვის - 1. 000 აშშ დოლარი - ლიზი კაკაბაძე, საქართველო
• ლიზა ლეონსკაიას სპეციალური პრემია - საუკეთესო ქართველ შემსრულებელს -1. 000 აშშ დოლარი - ლიზი კაკაბაძე, საქართველო
• იტალიის რესპუბლიკის საელჩოს პრემია - სკარლატის სონატის საუკეთესო შესრულებისთვის - 1. 000 აშშ დოლარი -
   კისუკ კვონი, კორეის რესპუბლიკა
• პრემია პოლონეთის რესპუბლიკის საელჩოს პატრონაჟით - შოპენის ეტიუდის საუკეთესო შესრულებისათვის - 1 000 აშშ დოლარი - 
   ქიჟენ ვანგი, ჩინეთი
• ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს პრემია - ყველაზე ახალგაზრდა ფინალისტს - 1. 000 აშშ დოლარი - 
   ტომერ რუბინშტეინი, ისრაელი
• კომპანია “Bechstein”-ის პრემია - ნახევარფინალში სოლო პროგრამის საუკეთესო შესრულებისათვის - 1. 000 აშშ დოლარი - 
   იუკი ამაკო, იაპონია
• მაია ადამია-გრიფინის წამახალისებელი პრემია - ფინალს მიღმა დარჩენილ საუკეთესო ნახევარფინალისტს - 500 აშშ დოლარი - 
  ივან გალიკი, ხორვატია
• თბილისის კონსერვატორიის დიდი დარბაზის პრიზი - “კომპაქტდისკი III ტურის ჩანაწერით ნახევარფინალის ყველა მონაწილეს”. 
 
 
* გამარჯვებულებს გადაეცათ კონკურსის მედალი და დიპლომი

                   

     I პრემია 20, 000 აშშ დოლარი - არ გაიცა

 

II პრემია 10, 000 აშშ დოლარი - იუკი ამაკო, იაპონია


III პრემია 7, 000 აშშ დოლარი - ქიჟენ ვანგი, ჩინეთი


IV პრემია 2 500 აშშ დოლარი - ლიზი კაკაბაძე, საქართველო

IV პრემია 2 500 აშშ დოლარი - დანილო საიენკო, უკრაინა


V პრემია 4, 000 აშშ დოლარი - ტომერ რუბინშტეინი, ისრაელი


VI პრემია 3, 000 აშშ დოლარი - ხოსე ანდრეს ნავარო სილბერსტეინი, ბოლივია

 


*საპრემიო თანხების დაბეგვრას უზრუნველყოფს “საქართველოს მუსიკალური კონკურსების ფონდი”

მარცხნიდან მარჯვნივ: 

 

ხოსე ანდრეს ნავარო სილბერსტეინი, ბოლივია, VI პრემია

ლიზი კაკაბაძე, საქართველო IV პრემია

იუკი ამაკო, იაპონია II პრემია

დანილო საიენკო, უკრაინა IV პრემია

რომერ რუბინშტეინი, ისრაელი V პრემია

ქიჟენ ვანგი, ჩინეთი III პრემია

ანდრეა ბონატა
იტალია


დინა იოფე
გერმანია/ისრაელი


ნინო კერესელიძე თავმჯდომარე
საქართველო/ესპანეთი


შიგეო ნერიკი
იაპონია


პაველ ნერსესიანი
აშშ

 

რონან ო'ჰორა

დიდი ბრიტანეთი

 

პიოტრ პალეჩნი
პოლონეთი


ანი ტაკიძე
საქართველო/გერმანია

 

შავლეგ შილაკაძე

საქართველო

 

დინა იოფე - ბედნიერი ვარ, რომ ამ კონკურსის ჟიურის შემადგენლობაში ვიყავი.მგონია, თითქოს მონაწილეები, ჟიურის წევრები, სტუმრები, თითოეული ჩვენგანი უკეთესი, უფრო ბრძენი გახდა ამ კონკურსის დამსახურებით.
მინდა გისურვოთ კეთილდღეობა და ისეთივე უშრეტი ენერგია და სიყვარული, რომელსაც განუწყვეტლივ ვგრძნობდი თბილისში ყოფნის დროს. წარმატებული კონცერტის შემდეგ ყოველთვის რჩება განცდა, რომელიც არასდროს გინდა დაგავიწყდეს. სწორედ ასე ვუფრთხილდები დღესასწაულის იმ შეგრძნებას, რომელიც თქვენ მაჩუქეთ. 

რონან ო'ჰორა - პიანისტთა თბილისის საერთაშორისო კონკურსის ჟიურში მუშაობა, ჩემთვის ძალიან ღირებული გამოცდილებაა. კონკურსში თავმოყრილია მაღალი მუსიკალური იდეალებისადმი ერთგულება, სითბო და კეთილშობილება. აღფრთოვანებული ვარ კონკურსანტებისადმი დამოკიდებულებით; ეს იყო მუდმივი ზრუნვა იმაზე, რომ მონაწილეებისათვის რთული დღეები, მათთვის დადებითი და სასარგებლო გამოცდილება გამხდარიყო. თბილისის კონკურსმა ცხადად დაგვანახა, რომ მუსიკის უდიდეს ძალას უპირობოდ შეუძლია ადამიანების დაახლოება და დამეგობრება. 

პაველ ნერსესიანი - როგორ უცნაურადაც არ უნდა ჟღერდეს, თბილისის საერთაშორისო კონკურსი ჩემთვის თერაპია იყო. მიჭირს სხვა სიტყვით დავახასიათო ეს შესანიშნავი მოვლენა. პოსტ-კოვიდურ და პოლიტიკური ქარტეხილების ხანაში, როცა შეუძლებელია რაიმე წინასწარ დაგეგმო, კონკურმა მოახერხა მძიმე შრომისა და სასიამოვნო დასვენების შერწყმა. ასეთი კომბინაცია მხოლოდ თბილისში შეიძლება შედგეს.
მონაწილეთა მაღალი დონე, ჟიურის უაღრესად პროფესიონალური შემადგენლობა და თავდადებული გუნდი ამ არაჩვეულებრივი კონკურსის შემადგენელი კომპონენტებია. მე მესმის რამხელა ძალისხმევა დევს ამ წარმატების მიღმა და მინდა დიდი მადლობა ვუთხრა ყველას, ვინც ეს ზღაპარი გვაჩუქა.
ვუსურვებ თბილისის კონკურსს ამ უმაღლესი სტანდარტის შენარჩუნებას.

შიგეო ნერიკი - მინდა გამოვხატო ჩემი დიდი მადლიერება და გითხრათ, რომ ძალიან ვაფასებ თქვენს თბილ მიღებას. გამორჩეულად სასიამოვნო იყო თქვენთან გატარებული დღეები; მეტიც, არასოდეს დამავიწყდება თქვენი დამოკიდებულება ჩვენს მიმართ.
გულწრფელად გისურვებთ კიდევ უფრო დიდ წარმატებას მომავალშიც. საქართველოზე ბევრი არაჩვეულებრივი მოგონებით დავბრუნდი სახლში. 

შავლეგ შილაკაძე - მაღალკვალიფიციური, კეთილმოსურნე და მომთხოვნი ჟიური, რომლის წევრობაც ჩემთვის დიდი პატივია, საერთაშორისო კონკურსის მოთხოვნათა შესაბამისად აფასებდა კონკურსანტებს.
კონკურსი შესანიშნავად იყო ორგანიზებული. ქალბატონი მანანა დოიჯაშვილის საუცხოო გუნდი გრაციოზული სიმსუბუქით მუშაობდა და აგვარებდა ნებისმიერ პრობლემას. ეს მათ შეძლეს მაღალი პროფესიონალიზმის და დიდი ადამიანური სითბოს გამოვლენით. ეს დაინახა და დააფასა ყველამ - კონკურსანტებმა, ჟიურიმ, კონკურსის სტუმრებმა. მადლობა მათ!
პიანისტთა თბილისის მე-7 კონკურსმა მნიშვნელოვანი, საინტერესო ფურცელი ჩაწერა ქართული მუსიკალური და ქართული კულტურის ისტორიაში.


ანდრეა ბონატა - ყველას ვუყვები, რომ საქართველო საინტერესო და საოცარი ისტორიის მქონე, შემოქმედებითი და კულტურული ტრადიციების ქვეყანაა, სადაც ცხოვრობს საქმისათვის თავდადებული ხალხი; და სადაც უგემრიელესი სამზარეულო და ღვინო აქვთ. ეს ყოველივე ჩვენ სულ რამდენიმე დღეში ვნახეთ და გამოვცადეთ.
ამ შთაბეჭდილებებს ყოველდღიურად ვუზიარებდით ერთმანეთს მე და ჩემი კოლეგები. მინდა ხაზგასმით გამოვყო შეუდარებლად აწყობილი საორგანიზაციო მხარე. ყველაფერი ზრუნვითა და ყურადღებით იყო მომზადებული. თავს ყველა თავისუფლად და მოხერხებულად ვგრძნობდით. მონაწილეთა დონე, უდავოდ, მაღალი იყო, რასაც მიჩვეული ვართ წამყვან კონკურსებზე. სამწუხაროა, რომ ბევრი ცვლილება მოხდა მონაწილეთა პირველად ჩამონათვალში; ალბათ, ეს საერთაშორისო პოლიტიკურმა ვითარებამ განაპირობა. კონკურსის გამარჯვებულთა საშემსრულებლო ხარისხი არავითარ კითხვის ნიშანს არ ტოვებს.
ამ კონკურსს ნათელი მომავალი აქვს. ბიძგი, რომელიც მას მისცა ქ-ნი მანანა დოიჯაშვილის თავგანწირვამ, კონკურსის დიდი ძალაა. მადლობა ჩვენს განსაკუთრბულ მეგობარს - მანანას, ჩვენს ახლად შეძენილ მეგობრებს ნატალიას და დავითს; და მთელ გუნდს, რომელმაც ასეთი დადებითი და დაუვიწყარი გამოცდილება გვაჩუქა.

აკემი ალინკი - პიანისტთა თბილისის საერთაშორისო კონკურსზე დადებითი ენერგეტიკა და მუხტი პირველივე წუთებიდან ვიგრძენი. ულამაზეს დარბაზში ჟღერდა არაჩვეულებრივი მუსიკა. ურთიერთჰარმონია სუფევდა, როგორც კონკურსანტებს, ისე ჟიურის წევრებს შორის. მისასალმებელია, რომ ყველა კონკურსანტს მიეცა ორი ტურის დაკვრის შესაძლებლობა. ამ ფაქტით ერთნაირად კმაყოფილი ჩანდა ყველა მონაწილე და ჟიურის მთელი შემადგენლობა. საორგანიზაციო მხარე შესანიშნავი იყო; სტუმართმოყვარეობა და მასპინძლობა კი - სრულიადგანსაკუთრებული.
გილოცავთ და მადლობას გიხდით!

თიმოთი რედმონდი - დიდი სიამოვნება იყო პიანისტთა თბილისის მეშვიდე საერთაშორისო კონკურსის ფინალის დირიჟორობა. განსაკუთრებულად სტუმართმოყვარე და გულღია საორგანიზაციო ჯგუფი დამხვდა; ორკესტრი - კეთილგანწყობილი, მყისიერი რეაქციებით. ერთად მუზიცირების გამოცდილება ყველას სიხარულის გვრიდა.