ფრედერიკ შოპენის სახელობის ნორჩ პიანისტთა კონკურსი

ფრედერიკ შოპენი სახ. ნორჩ პიანისტთა V კონკურსი

10-11 ნოემბერი, 2018 წ.

 

კონკურსის ჩატარების პირობები:

 

1. "ფრედერიკ შოპენის სახ. ნორჩ პიანისტთა მეხუთე კონკურსი" ჩატარდება თბილისში, 2018 წლის 10-11 ნოემბერს.

2. კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლია 12-დან 16 წლის ჩათვლით ნებისმიერ პიანისტს საქართველოს ყველა რეგიონიდან.

3. მონაწილეები თვითონ იხდიან მგზავრობისა და საცხოვრებლის საფასურს;

4. კონკურსი ტარდება ერთ ტურად (25-30 წთ).

5. საკონკურსო მოსმენა ჩატარდება კონსერვატორიის მცირე დარბაზში 10 ნოემბერს.

6. საკონკურსო მოსმენა საჯაროა.

7. პროგრამა სრულდება ზეპირად.

8. წარმოდგენილ პროგრამაში ცვლილებები დაუშვებელია.

9. მონაწილეთა გამოსვლის თანმიმდევრობას გადაწყვეტს კენჭისყრა.

10. ყველა მონაწილე ვალდებულია დაესწროს კენჭისყრას, რომელიც ჩატარდება 9 ნოემბერს 10 საათზე, კონსერვატორიის მცირე დარბაზში.

11. ყველა ლაურეატი დაჯილდოვდება ფულადი პრემიით და დიპლომით.

12. გამარჯვებულთა დაჯილდოება და გალა-კონცერტი გაიმართება კონსერვატორიის დიდ დარბაზში 11 ნოემბერს.

13. კონკურსში გამარჯვებულებმა მონაწილეობა უნდა მიიღონ დასკვნით კონცერტში ანაზღაურების გარეშე.

14. ჟიურის გადაწყვეტილება საბოლოოა და გადახედვას არ ექვემდებარება.

15. ჟიურის უფლება აქვს არ გასცეს ყველა პრემია.

16. კონკურსის მსვლელობის დროს გაკეთებული ყველა სახის ჩანაწერი "საქართველოს მუსიკალური კონკურსების ფონდის" საკუთრებაა.

 

 

პროგრამა:

 • შოპენის ნებისმიერი ეტიუდი (გარდა თხზ.10 N3,6 და თხზ. 25 N7)
 • ქართველი კომპოზიტორის ნაწარმოები (5 წუთამდე)
 • შოპენის ერთი ან რამოდენიმე ნაწარმოები

 

 

  პრემიები

 •  I პრემია – 2000 ლარი
 •  II პრემია  – 1500 ლარი
 •  III პრემია – 1000 ლარი

 

 

  სპეციალური პრიზები და პრემიები

 •     "არტისტიზმისათვის"
 •      "ქართველი კომპოზიტორის ნაწარმოების საუკეთესო შესრულებისათვის"   

 

ანგაჟემენტი

კონცერტი ვარშავაში - ორგანიზატორი "ფ. შოპენის სახ. ინსტიტუტი" (ვარშავა, პოლონეთი). 

 

კონკურსში მონაწილეობის განაცხადი

კონკურსში მონაწილეობისათვის უნდა გამოიგზავნოს შევსებული ანკეტა-განაცხადი და სრული პროგრამა არა უგვიანეს 2018 წლის 1 ოქტომბრისა. ნაწარმოებების შესრულების ხანგრძლივობა ზუსტად უნდა იყოს მითითებული და უნდა შეესაბამებოდეს დადგენილ ქრონომეტრაჟს (25-30 წთ).

 

 

 ანკეტა განაცხადს დაურთეთ შემდეგი საბუთები:

 •       დაბადების მოწმობის ასლი;
 •       მოკლე ბიოგრაფია;
 •       ბოლო პერიოდის მაღალი ხარისხის ფოტოსურათი (JPG ფაილით);
 •       სამუსიკო სასწავლებლის რეკომენდაცია;
 •       სრული პროგრამა;
 •       საბანკო რეკვიზიტები.

 

„საქართველოს მუსიკალური კონკურსების ფონდი“
პოლონეთის რესპუბლიკის საელჩო საქართველოში

I პრემია – 2000 ლარი – სოფო ხაზარაძე
II პრემია – 1500 ლარი – მარიამ კუხიანიძე
III პრემია – 1000 ლარი – ლიზი ბასილაძე (ქუთაისი)

 

სპეციალური პრემია - „ქართველი კომპოზიტორის ნაწარმოების საუკეთესო შესრულებისათვის“

 • სოფო ხაზარაძე

 

სპეციალური პრემია  - „არტისტიზმისათვის“

 • მარიამ კუხიანიძე

1. ლალი სანიკიძე (თავმჯდომარე)

2. მანანა გოცირიძე

3. თამარ ლიჩელი

4. ციცინო თოდუა

5. ვატო ჟორდანია