ანკეტა

პიანისტთა თბილისის მეექვსე საერთაშორისო კონკურსი გაიმართება
2017 წლის 1-11 ოქტომბერს.

  • კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად მსურველებმა გთხოვთ შეავსოთ ქვემოთ მოცემული ანკეტა. 
  • ანკეტა-განაცხადის შესავსებად საჭიროა შესატანი თანხის (100 აშშ დოლარის ექვივალენტი ლარში) საბანკო გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი.  (JPG ფორმატში)
  • გადარიცხვასთან დაკავშირებული ხარჯები უნდა გაიღოს განმცხადებელმა. საბანკო გადარიცხვის დოკუმენტზე მითითებული უნდა იყოს აპლიკანტის სრული სახელი და გვარი; ასევე, იმ ბანკის დასახელება და მისამართი, რომლითაც აგზავნით შესატანს. 

თანხა უნდა ჩაირიცხოს შემდეგ ანგარიშზე: 

  • ხაზინის ერთიანი ანგარიში
  • საბანკო კოდი – TRESGE 22 
  • მიმღების დასახელება - `საქართველოს მუსიკალური კონკურსების ფონდი
  • ანგარიშსწორების ანგარიში - 743247499

{{form.DisplayMessage}}

მიმდინარეობს სააპლიკაციო ფორმის ატვირთვა. მიმაგრებული ფაილების ზომის და ინტერნეტის სიჩქარიდან გამომდინარე შესაძლოა ატვირთვის პროცესს რამდენიმე წუთი დაჭირდეს. ამ ხნის განმავლობაში ბროუზერის ფანჯარა არ უნდა დაიხუროს, წინააღმგედ შემთხვევაში შესაძლოა სააპლიკაციო ფორმა ვერ აიტვირთოს

1-11 ოქტომბერი, 2017, თბილისი

ანკეტა განაცხადი

ანკეტა განაცხადი გამოიგზავნოს არაუგვიანეს 2017 წლის 1 მაისისა. პროგრამის ხელმეორედ დაზუსტების საბოლოო ვადაა 2017 წლის 1 აგვისტო

1-11 ოქტომბერი, 2017, თბილისი

საკონკურსო პროგრამა

მიუთითეთ: კომპოზიტორი, ნაწარმოების სრული დასახელება, ტონალობა, ხანგრძლივობა, თხზულება და შესრულების ხანგრძლივობა

1-11 ოქტომბერი, 2017, თბილისი

ანკეტა-განაცხადს თან დაურთეთ შემდეგი საბუთები (pdf ფაილით)

საბუთების გაგზავნის ვადა არაუგვიანეს 2017 წლის 1 მაისისა. აუდიო შერჩევის შედეგებს გაცნობებთ არაუგვიანეს 2017 წლის 1 ივლისისა